A 1.5' tall Tiki perfect for a Tiki Bar! 

Tiki

$65.00Price